Farkındalığı olan, düşünen, yaratan ve her biri farklı alanlarda uzman kişilerden oluşan;
farklı hayalleri ve yetenekleri ile “takım” olan, işine aşık, bol kahkahalı ve çok keyifli bir ailedir