Sıfırdan kurulacak bir şirket, çıkarılacak bir ürün,
sunulacak bir hizmet ya da var olanların
yan-alt markaları için isim çalışmaktan başlayıp
görsel kimlik oluşturmaya uzanan markalaştırma olgusunun yaratım süreçlerini yönetir